Podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice (GZDBK) za leto 2017

6. 6. 2017 je na Otočcu potekal dogodek Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2017. Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK je prispelo 23 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in 2 visokošolskih zavodov.

Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: dr. Mojca Fir (predsednica komisije), Bernarda Bevc Bukovec, mag. Andrej Dobrovoljc, mag. Andrej Beličič, Mitja Pelko, dr. Viktor Zaletelj in mag. Krunoslav Šimrak.

Prispele inovacije so kakovostne in mnoge med njimi, predvsem tiste, ki predstavljajo nove proizvode, so dokazale, da se je njihova ideja uspešno uresničila in da že prinašajo zavidljive finančne koristi za podjetja. Letošnji predlogi inovacij so z različnih tehnoloških področij (npr. avtomobilizem, gradbeništvo, elektronika, farmacija, kemija, strojništvo, arhitektura), ki predstavljajo zanimive, drugačne rešitve, nekatere med njimi so celo že prepoznane v globalnem svetu in imajo večmilijonski gospodarski potencial, kar je za nadaljnji razvoj naše regije zelo pomembno.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 5 inovacij zasluži zlato priznanje, 15 srebrno priznanje, 2 bronasto priznanje in 1 priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Podjetje KOLPA, d. d., Metlika, je dobila SREBRNO PRIZNANJE za'' Kolekcijo modernih kopalnic Kolpa san Premium''. Avtorji inovacije:

- Tomaž Drenik
- Peter Štukelj
- Mag. Andrej Beličič
- Matjaž Malešič

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so podjetja v desetih letih prijavila 188 inovacij. V tem obdobju je bilo inovatorjem podeljenih 60 zlatih, 84 srebrnih in 32 bronastih priznanj ter 12 priznanj.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije.


Natisni

DSC 0332 DSC 0334 DSC 0337 DSC 0338 DSC 0345
DSC 0347