Sklic 22. seje skupščine delniške družbe Kolpa, d.d. Metlika

ki bo 27.7.2017 ob 11 uri na sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika

Na podlagi 14. točke Statuta delniške družbe KOLPA, d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo 22. sejo skupščine.

Sklic skupščine in dnevni red s predlogi sklepov seje skupščine so bili objavljeni na spletni strani AJPES, dne 26.6.2017.OBVESTILA DELNIČARJEM


Delničarji družbe Kolpa d.d. Metlika so na 22. seji skupščine delniške družbe, ki je bila dne 27.7.2017, s potrebno večino glasov sprejeli vse predlagane sklepe.

Delničar BPD Fida d.o.o. je pridobil 13,48 % delnic, družbe Kolpa, d.d. Metlika
Delničar M1 d.d. je pridobil 3,3 % delnic, družbe Kolpa, d.d. Metlika

Objava namere Datum objave 8.9.2017

Prevzemna ponudba Datum objave 26.9.2017


Delničar Kolpa Holding d.o.o. ima na dan 27.10.2017 (objava izida prevzemnega postopka odkup delnic z oznako KOMG) 94,26 % delnic z oznako KOMG družbe Kolpa d.d. Metlika.
OBRAZEC (P-DEL) Datum objave 27.10.2017

Sklic 23. seje skupščine delniške družbe Kolpa, d.d. MetlikaSklic skupščine in dnevni red s predlogi sklepov seje skupščine so bili objavljeni na spletni strani AJPES, dne 8.12.2017.


Natisni