Sklic 22. seje skupščine delniške družbe Kolpa, d.d. Metlika

ki bo 27.7.2017 ob 11 uri na sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika

Na podlagi 14. točke Statuta delniške družbe KOLPA, d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo 22. sejo skupščine.

Sklic skupščine in dnevni red s predlogi sklepov seje skupščine so bili objavljeni na spletni strani AJPES, dne 26.6.2017.Delničarji družbe Kolpa d.d. Metlika so na 22. seji skupščine delniške družbe, ki je bila dne 27.7.2017, s potrebno večino glasov sprejeli vse predlagane sklepe.

Natisni