Zgodovina in razvoj podjetja


1976

ustanovitev Tovarne kopalniške opreme v okviru Novolesa

1978

začetek poizvodnje v Rosalnicah pri Metliki (odprejo obrat Novoles TOZD TKO - tovarna kopalniške opreme)

1982

dograditev objekta za skladišče gotovih proizvodov

1983

prva masažna kad z imenom OHRID 180

1984

nov obrat za izdelavo kuhinjskih pomivalnikov v Radatovičih in leto kasneje sodoben oddelek, ki je izdeloval poliester

1985

novi program kuhinjskih pomivalnikov Kolpa Ker

1987

prvi pravi prodor na evropske trge (kuhinjski pomivalniki) in prevzem podjetja METKO Metlika z vsemi zaposlenimi

1988

razstavno prodajni salon, v katerem je moč prepoznavati nove trende in razvoj Kolpinih izdelkov

1990

pride do zaostritev na tržišču bivših republik Jugoslavije, ki v nadaljevanju (vojna) povzročijo 70 %  izgubo Kolpinega trga, kar jo pripelje do hudih finančnih težav; delavci se na referendumu odločijo, da izstopijo iz sistema Novoles, in reko Kolpo vzamejo za simbol nove poti. Iz TOZD 24. 9. 1990 nastane podjetje v družbeni lastnini, 27. 11. 1990 pa s preoblikovanjem podjetja v družbeni lastnini nastane delniška družba

1990

ustanovita se družbi Kolpa San d.o.o. in družba Kolpa Ker d.o.o.

1991

začetek proizvodnje Kerrocka

1995

pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001

1997

zgodi se ključni prelom, ki pomeni novo identiteto podjetja, ko se družba lastninsko preoblikuje s pridobitvijo novih lastnikov;

družba Kolpa San d.o.o. se pripoji družbi Kolpa d.d. Metlika

1997-2003

obdobje izredno velike rasti, prodaja se je v tem obdobju več kot podvojila, družba pa je ustanavljala  podjetja in pridobivala deleže:

2000 - nakup večinskega deleža v mizarskem podjetju Hrast Šentlovrenc d.o.o.

2002 - ustanovitev trgovskih družb v Budimpešti, Kolpa San d.o.o. in v Subotici, Kolpa Trade d.o.o.

2002

v Metliki je zgrajen nov distribucijski center        

2003

nakup tovarne oz. zemljišč in poslovnih prostorov Žarko Zrenjanin v Zrenjaninu in ustanovitev družbe Kolpa Zrenjanin d.o.o. za proizvodnjo;

ustanovitev družbe Kera - Kor d.o.o. v Radatovičih kot pravne naslednice Kolpa Ker d.o.o.;

ustanovitev družbe Kolpa - Line d.o.o. v Sarajevu;

2004

ustanovitev inženiring družb v Republiki Sloveniji, Kolpa - Invest d.o.o. in v Republiki Hrvaški, Invest Zadar d.o.o.;

ustanovitev družb v Rusiji, in sicer Kolpa - Rus d.o.o. in proizvodne družbe Kolpa San d.o.o.,

nakup zemljišč in poslovnega prostora v Sarajevu;

2005

ustanovitev družbe Polira d.o.o. v Radatovičih;

likvidacija družbe Kolpa Ker d.o.o.;

2006

Investicije v proizvodne hale v Metliki;

Nov program zunanjih masažnih bazenov

2007

Zamenjava informacijskega sistema;

Razširitev logističnega centra

2008

Nakup družbe Lipa Kostanjevica d.o.o.;

Odprtje novega razstavno-prodajno-izobraževalnega centra v Metliki;


Natisni