Operater polimerizacije

Zahtevana izobrazba: kemijska ali tehnična smer

Opis glavnih nalog:

 • priprava materiala po predpisanih postopkih in recepturah,
 • čiščenje in priprava kalupov ter doziranje posode za vlivanje,
 • spremljanje in uravnava tehnoloških parametrov (temperatura, čas, viskoznost, pritisk, količina, pozicioniranje kalupa),
 • upravljanje s stroji in napravami,
 • vodenje in evidenca tehnoloških parametrov,
 • kontrola izdelkov v skladu z zahtevami tehnološko kontrolnih navodil,
 • skrb za red in čistočo na delovnem mestu.

KAJ PONUJAMO?

 • Delo v urejenem, prijetnem in timsko usmerjenem delovnem okolju
 • Priložnost za pridobivanje novih znanj in praktičnega izobraževanja
 • Priložnost za strokovni razvoj in iskanje inovativnih rešitev
 • Konkurenčno stimulativno plačilo z možnostjo napredovanja
 • Možnost dolgoročnega sodelovanja

Delo se opravlja v izmenah. Zaposlitev bo za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev.

Delovno mesto se nahaja na sedežu podjetja v Rosalnicah pri Metliki.

Če imate ustrezna znanja in sposobnosti ter ste se prepoznali v naših pričakovanjih, nam pošljite vlogo za zaposlitev na zaposlitev@kolpa.si.